De e-learning variant van de EHBO-cursus is verdeeld in een theoriedeel en een praktijkdeel. Het theoretische deel volgt u digitaal via een interactieve website met een uitdagend theorie- en toetsingsprogramma. Hiermee bereidt u zich voor op de twee praktijkdagen, waarbij de nadruk ligt op het oefenen van de geleerde vaardigheden. Op de tweede praktijkdag doet u bovendien een praktijkexamen, waarbij u in verschillende situaties moet laten zien dat u effectief eerste hulp kunt verlenen. Eén van de examenonderdelen is daarom ook het reanimeren van een slachtoffer met behulp van een AED. Via de e-learning module doet u een theorietoets. Tijdens het praktijkexamen wordt u beoordeeld door externe examinatoren. Uw kennis en vaardigheden worden beoordeeld aan de hand van een ongevalssituatie met een (lotus)slachtoffer. Het zwaartepunt van het examen ligt op de praktijk van de Eerste Hulp.

 

Wanneer u theorie en praktijk met een voldoende heeft afgesloten, ontvangt u een EHBO-diploma van het Oranje Kruis. Het diploma is twee jaar geldig. Om adequaat en naar behoren te kunnen blijven optreden en om gecertificeerd te blijven, moet u regelmatig een bij- of nascholing volgen.

 

Na het behalen van uw praktijkexamen krijgt u binnen drie weken het diploma. Dit diploma blijft twee jaar geldig. Daarna kunt u het geldig houden door elk jaar de herhalingslessen te volgen. De kosten voor de cursus worden vaak geheel of gedeeltelijk vergoed door uw ziektekostenverzekeraar

Partners