Eerste hulp bij sportletsels (EHbSO)

Vaak zijn bij grote sportevenementen EHBO-ers aanwezig. Bij kleinere evenementen kun je als toeschouwer, trainer of andere vrijwilliger langs de lijn te maken krijgen met sportletsels. Eigenlijk verschillen sportletsels niet zo zeer van gewone ongevallen. In ieder geval niet in letsel en behandeling. Het enige verschil is de instelling van de sporter (of zijn achterban, coach, teamleden, e.d.). Veel sporters willen eigenlijk maar 1 ding en dat is door met sporten.

 

Natuurlijk is dit gevoel van door willen gaan best te begrijpen. Als je sport in competitie verband wil je maar een ding en dat is de beste zijn of worden en dit kan nou eenmaal niet als je aan de kant zit. Dus ook bij sportletsels zal een sporter door willen, verstandig of niet.

 

Eerstehulpverlener

In geval van sportletsels heb je als EHBO’er een aantal keuzes. Je helpt de sporter als dit kan op zo’n manier dat hij verder kan of je probeert de sporter ervan te overtuigen dat het beter is te stoppen. Er kan ook door de EHBO vereniging een beleid vastgesteld zijn. De beslissing om wel of niet door te sporten ligt altijd bij de sporter. Goed advies van een EHBO’er kan een goede beslissing nemen makkelijker maken. Denk eraan dat je ook gevraagd kan worden eerste hulp te verlenen aan supporters, mensen van de organisatie of andere aanwezigen.

Partners