Hier kunt u online een aanvraag indienen om EHBO-ondersteuning te krijgen bij uw evenement.
Wij verzoeken u met onderstaande zaken rekening te houden:

 

Punten waarvoor de aanvragende instantie verzocht wordt te zorgen:

  • Een behandelruimte
  • Versnaperingen voor de ingehuurde EHBO’ers.

 

Voorwaarden:

  • Ongeacht de omvang van het evenement worden minimaal 2 EHBO’ers ingezet (veiligheidscriterium).
  • De EHBO’ers dragen zelf zorg voor het materiaal (verbandkoffers).
  • Hulpaanvragen dienen minimaal 1 maand van tevoren in ons bezit te zijn. Indien de aanvraag minder dan een maand van te voren wordt ingediend, zal een toeslag van € 15,00 worden berekend.
  • Onze hulp kost € 10,00 per uur per E.H.B.O.-er, met een minimum van € 20,00.
  • De huur van onze AED kost € 25,00 per evenement.

 

Partners