Deze module wandelletsel is bedoeld voor eerste hulpverleners die assisteren bij wandelevenementen. Maar ook eerste hulpverleners, die als wandelaars meer willen weten over de specifieke ongevallen die voorkomen bij deze groep.

Nederland is een wandelland. Zo telt  Nederland ongeveer 600 wandelclubs waarbij duizenden wandelaars zijn aangesloten. Deze clubs organiseren op jaarbasis ongeveer 1.000 wandelevenementen. Van kleinschalige tochten  tot grootschalige publieksevenementen zoals bijvoorbeeld de jaarlijks terugkerende plaatselijke avond vierdaagsen of de Nijmeegse Vierdaagse.

 

Wandelletsel bij evenementen

Jaarlijks zijn vrijwillige eerste hulpverleners bij kleine en grote wandelevenementen aanwezig om eerste hulp te verlenen. Er is hierdoor specifieke kennis ontstaan om de wandelaar met wandelletsel op verantwoorde manier te helpen de finish te halen.
Iedere gecertificeerde of gediplomeerde eerste hulpverlener is competent om bij (levensbedreigende) letsels eerste hulp te verlenen. Tijdens evenementen, zoals wandeltochten, heeft de eerste hulpverlener daarnaast aanvullende competenties nodig. Om de kwaliteit van de eerstehulpverlening aan de wandelaars te garanderen.

 

Examen

Om in het bezit te komen van het geregistreerde Certificaat Eerste Hulp bij Wandelletsel moet de kandidaat worden getoetst door een bevoegd Instructeur.

Partners